Upadłość konsumencka to doskonałe rozwiązanie dla bez wątpienia każdej jednostki, która jest niewypłacalna. Stosunkowo niedawno, albowiem z możliwości ogłoszenia bankructwa mogły korzystać tylko podmioty zajmujące się prowadzeniem firmy. Z kolei od końca grudnia 2009 roku taką szansę mogą mieć również osoby indywidualne- konsumenci. Poprzez wprowadzone przepisy do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym Polska dołączyła do państw Europy Zachodniej gdzie takowe mechanizmy działały już z dużym powodzeniem od wielu lat.

Jak podkreślają, bowiem specjaliści z branży pożyczek i bankowości problem niezwróconych zadłużeń narasta w naszym kraju od wielu lat. Bezspornie nie możemy zapomnieć o rzymskiej regule prawa, jaka powiada, iż umów powinno się dotrzymywać jednakże z 2-giej strony powinno się także wziąć pod rozwagę sytuację, ludzi nadmiernie przekredytowanych, które nie mają rzeczywistych szans na zwrot swych deklaracji. Taki stan rzeczy natomiast generuje to, iż uciekają one ze swoimi przychodami do szarej strefy. Rozwiązaniem, tym samym w takim przypadku jest upadłość konsumencka.

Nader często, bowiem osoba zadłużona na kilkadziesiąt albo też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna wyprzedać resztkę indywidualnego majątku, żeby reszta niespłaconego długu została umorzona. Wszystko się, bowiem sprowadza do tego, iż upadłość konsumencka gwarantuje zadłużonemu „nowe” życie, bez zadłużeń, bez dokuczliwych telefonów od wierzycieli a przede wszystkim bez zajęcia komorniczego.