Upadłość konsumencka to świetne rozwikłanie dla rzeczywiście każdej jednostki, która jest niewypłacalna. Jakiś czas temu, albowiem z perspektywy ogłoszenia bankructwa mogły skorzystać tylko podmioty zajmujące się prowadzeniem firmy. Z kolei z końcem grudnia 2009 roku taką sposobność posiadają także osoby prywatne- konsumenci. Przez wprowadzone regulacje do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym nasz kraj dołączył do krajów Europy Zachodniej gdzie takie regulacje działały już z dużym powodzeniem od mnóstwa lat.

Jak uwypuklają, albowiem znawcy z branży kredytowej i bankowości problem niespłacanych zobowiązań narasta w naszym państwie od dużej liczby lat. Naturalnie nie możemy zapomnieć o starożytnej regule prawa, która powiada, iż kontraktów należy dotrzymywać aczkolwiek z 2-giej strony trzeba także wziąć pod uwagę sytuację, ludzi nadmiernie przekredytowanych, które nie mają autentycznych szans na spłacenie swych zobowiązań. Taki stan rzeczy natomiast generuje to, że uciekają one ze swymi dochodami do szarej strefy. Rozstrzygnięciem, w związku z tym w takim przypadku jest upadłość konsumencka.

Bardzo często, bowiem osoba bedąća w długu na kilkadziesiąt lub też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna sprzedać resztkę swego dobytku, aby reszta niespłaconego długu została umorzona. Wszystko się, bowiem sprowadza do tego, że upadłość konsumencka umożliwia dłużnikowi „nowe” życie, bez długów, bez przytłaczających telefonów od windykatorów a przede wszystkim bez zajęcia komorniczego.