przejdz do tej strony internetowej

Upadłość konsumencka w Polsce to niezwykle interesujący sprawa i to z kilku zasadniczych przyczyn. Jak którykolwiek poważny artykuł zaczniemy może od początku. Jak sytuacja wyglądała przed wprowadzeniem aż do polskiego porządku prawnego naszej instytucji przyjaznej konsumentom natomiast nie była to pozycja bynajmniej wesoła. Należy zdać sobie sprawę z tego, że jeszcze kilka czasów temu osoba, która popadała w poważne tarapaty finansowe tzn. z uwagi w utratę pracy lub znaczną chorobę nie mogła spłacać w terminie zaciągniętych poprzez siebie zobowiązań. W takich okolicznościach droga do wegetacji finansowej była bardzo łatwa. Najpierw etap windykacyjny, innymi słowy osoby zatrudnione w agencji bankowej dzwonią do klientów niespłacających swoich rat w terminie i naciskają na wpłatę nawet dowolnych kwot, większość spraw z tego etapu przechodzi do kolejnego etap tj. wypowiedzenia umowy, skierowania sprawy do sądu i uzyskania przez bank prawomocnego nakazu zapłaty. Jeżeli przy dalszym ciągu nie dokonujemy spłat nasza sprawa trafia do komornika. Komornik frapuje nasze cenne ruchomości (np. konsolę do gier video), część wynagrodzenia lub pobieranego świadczenia z Zakładu Polis Społecznych. Na typ kroku zaciągnięte kredyty były w tej chwili praktycznie nie do spłacenia. Ludzi mających komornika „ na karku” uchylały się od momentu spłacania zobowiązań i przechodziły do tzw. szarej strefy tj. w obawie przed większym zajęciem komorniczym pracowały „na czarno” a formalnie figurowały, jako osoby bezrobotne. Upadłość konsumencka w Polsce po części rozwiązuje ten problem. Ustawodawca wylazł, bowiem z prostego założenia, że osoba zadłużona, która realnie nie wydaje się być w będzie uregulować swoich zobowiązań powinna otrzymać drugą szansę. Przebieg zdarzeń się to poprzez anons upadłości konsumenckiej przed sądem. Aby tak się wydarzyło koniecznym staje się złożenie odpowiedniego wniosku. W jego treści uwzględniamy takie informacje jak wielkość posiadanego przez nas majątku, wielkość zadłużenia, wiadomości o tym jak dotarło do naszej niewypłacalności i tak dalej., Kiedy sąd podzieli przedłożoną przeze mnie argumentację wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Pozostaje nam przydzielona osoba syndyka, która bada czy tekst naszego wniosku pokrywa się ze stanem faktycznym. Upadłość konsumencka w Polsce nie różni się zbyt od innych instytucji owego typu funkcjonujących z dużym powodzeniem w krajach Świata Zachodnich i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Konsumpcyjny fason życia a można szczerze powiedzieć, że życie na kredyt powoduje, że coraz więcej osób będzie korzystać wraz z tej instytucji prawnej. Jaka jest druga strona medalu upadłości konsumenckiej? Oczywiście było by zbyt pięknie o ile nie miała żadnych minusów. Można powiedzieć, że najważniejszym z nich jest okoliczność, iż majątek posiadany poprzez osobę starającą się o upadłość konsumencka w Polsce może zostać zlicytowany. Wobec tego, jeżeli jesteśmy właścicielem nieruchomości np. domu, domu lub działki ma możliwość zostać w trakcie