https://kredyt123.pl/upadlosc-konsumencka

W chwili obecnej multum ludzi zadaje sobie pytanie, co to jest upadłość konsumencka. Prawdopodobnie te z nich, którym nie obce są kredyty i pożyczki słyszały trochę o tego rodzaju instytucji prawnej. W prostych słowach upadłość jesteśmy w stanie określić obwieszczeniem bankructwa. W praktyce, bowiem cały proces się do tego sprowadza. Do rodzimego systemu prawnego została ona wdrożona pod koniec roku 2009 (do tamtej chwili o upadłość mogły zabiegać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

W tym momencie upadłość konsumencka jest wykonalna także w wypadku osób prywatnych. Przesłanką do jej ogłoszenia jest okoliczność niewypłacalności określonego konsumenta. Oznacza to, że nie jest on w stanie płacić swoich bieżących zobowiązań z dochodów, jakie dostaje i niewielkie są szanse na to, żeby mógł to czynić w niedalekiej przyszłości. Klasycznym tego przypadkiem są incydenty, w których jednostki padły ofiarą tzw. spirali kredytowej a raty zaciągniętych zadłużeń przewyższają ich przychody miesięczne. Zwrot zadłużenia w takich warunkach jest praktycznie niewykonalna a co za tym idzie ostatecznym wyjściem z sytuacji staje się upadłość konsumencka.

Aby móc się o nią starać w pierwszej kolejności powinniśmy zgromadzić całą dokumentację odnośnie naszego zadłużenia i określić, na jaką kwotę jesteśmy faktycznie zadłużeni (w wielu wypadkach jest to duży problem dla zadłużonych). W następnej kolejności musimy uwidocznić przed sądem, że nasza niewypłacalność powstała bez naszej winy.