Upadłość konsumencka to idealne wyjście dla praktycznie każdej jednostki, która stała się niewypłacalna. Jakiś czas temu, albowiem z możliwości ogłoszenia bankructwa mogły korzystać tylko podmioty pałające się prowadzeniem działalności gospodarczej. Ale już z końcem grudnia 2009 roku taką szansę mogą mieć również osoby prywatne- konsumenci. Poprzez przedłożone regulacje do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym nasz kraj dołączył do państw Europy Zachodniej gdzie podobne mechanizmy funkcjonowały już z dużym powodzeniem od wielu lat.

Jak akcentują, albowiem specjaliści z branży kredytów i bankowości problem niespłacanych długów narasta w naszym kraju od dużej liczby lat. Naturalnie nie możemy zapominać o starożytnej zasadzie prawa, jaka mówi, iż kontraktów powinno się dotrzymywać aczkolwiek z 2-giej strony trzeba również wziąć pod uwagę sytuację, ludzi nadmiernie przekredytowanych, które nie posiadają autentycznych szans na zwrot swych zadłużeń. Taki stan sprawy natomiast generuje to, że uciekają one ze swymi dochodami do szarej strefy. Wyjściem, wobec tego w takim przypadku jest upadłość konsumencka.

Nader często, albowiem osoba zadłużona na kilkadziesiąt albo też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna wyprzedać resztkę swego majątku, żeby reszta niespłaconego długu została umorzona. Całość, bowiem sprowadza do tego, iż upadłość konsumencka zapewnia zadłużonemu „nowe” życie, bez długów, bez męczących telefonów od windykatorów a przede wszystkim bez zajęcia komorniczego.